Verzekering tijdens je opleiding

Verzekering tijdens je opleiding

Studentenkorting
 
Iemand die een studie bij ons afneemt, kan gebruik maken van de zogeheten College Deal. Dit doen jullie door met de College Deal code die staat op ons opleidersaccount (en die hier onder wordt herhaald) in te vullen als je je aanmeldt bij het CAT. Zij krijgen dan studentenkorting:

- De studenten hoeven de aansluiting bij CAT niet te betalen (€79,95 p/j), zij dienen nog wel aansluiting bij de rijkserkende geschilleninstantie GAT (€22,95 p/jwww.gatgeschillen.nl) te betalen en een BBA verzekering af te nemen bij BAT
(€86,- p/j www.batverzekeringen.nl)

De aansluiting bij beroepsorganisatie CAT-collectief is voor de student gratis. De student betaalt alleen voor de Wkkgz registratie (klacht- en tuchtrecht) en voor de BBA verzekering.
 


Voorwaarden voor de studentenkorting
 
De voorwaarde voor deze studentenkorting is dat de afnemer een student is. Dit betekent dat de afnemer een studie volgt bij een opleider die de College Deal heeft aangevraagd en dat de afnemer niet een reeds werkzame therapeut is.
---BELANGRIJK---
Een student heeft niet altijd een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Wanneer dit het geval is, wordt er van uit gegaan dat de therapeutische handelingen die de student uitvoert onder toezicht vallen van het opleidingsinstituut. Klachten die voortkomen uit deze behandelingen worden behandeld zoals voorgeschreven door de Wkkgz en kosten die hieruit voortvloeien (inclusief schadeclaims) worden gedekt door de afgenomen BBA zolang deze vallen onder de polis. Echter het KvK nummer dat hierbij wordt gehanteerd is, bij gebrek aan een eigen nummer van de student, het KvK nummer van de opleider: 14095853Hoe schrijft een student zich in?

Een student kan zich aanmelden door gebruik te maken van het normale inschrijfformulier en de code te gebruiken.
De College Deal code voor uw opleidingsinstituut en voor uw studenten is:

CDOK105202

Klik hier om je in te schrijven
 


Ondersteuning op de website chat
 
Medewerkers zijn elke werkdag van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 direct bereikbaar op de website chat van gatregisteropleidingen.nl.
 
 
 Met educatieve groeten, GRO GAT Register Opleidingen. 
 

Wat te doen als je je niet aansluit of wilt aansluiten bij een beroepsvereniging?

Sluit zelf je verzekeringen af, beroepsaansprakelijkheid-, en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Balens heeft goede verzekeringen voor zelfstandigen, zij vragen natuurlijk wel je diploma's. Klik hier-> www.balens.nl

Daarnaast sluit je je aan bij een instantie die een klachtenfunctionaris en geschillencommissie heeft, zodat je voldoet aan de wet Wkkgz. 

https://klachtenportaalzorg.nl/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg/

Het voordeel van je niet aan te sluiten bij een beroepsvereniging is dat je geen verplichte bijscholing accreditatiepunten hoeft te behalen elk jaar.