TCM Traditional Chinese Medicine

TCM Traditional Chinese Medicine: Wanneer je je eenmaal verdiept in de Alternatieve geneeswijze, gaat er een wereld voor je open!

Alternatief vinden wij een foute benaming, waarom?

De reguliere geneeswijze is pas 150 jaar oud, terwijl de “alternatieve geneeswijze” de TCM Traditional Chinese Medicine al meer dan 4000 jaar oud is.
Keer op keer zien wij weer hoe klachten als sneeuw voor de zon verdwijnen of verminderen door massage, acupressuur en/of voetreflexologie.

Wij geven jou dan ook graag onze passie door, zodat ook jij mensen van klachten en pijnen af kunt gaan helpen, want er is geen fijner beroep dan dit te kunnen doen!

Het begrip meridiaan is een begrip in de TCM Tradicional Chinese Medicine en vindt zijn
toepassingen in de acupressuur en acupunctuur.
De Chinese term voor het meridiaan-stelsel is ‘Jing Luo’ (vrij vertaald als: netwerk van vaten
of Meridianen en collateralen).

De twaalf hoofdmeridianen:
 Long meridiaan
 Dikke darm meridiaan
 Dunnedarm meridiaan
 Maag meridiaan
 Pericard meridiaan
 Milt meridiaan
 Hart meridiaan
 Blaas meridiaan
 Drievoudigeverwarmer
 Nier meridiaan
 Lever meridiaan
 Galblaas meridiaan

Het Yin Yang principe in TCM Traditional Chinese Medicine

Niets in het universum is volledig yin of volledig yang. Wanneer men door de cirkel van het
yin-yangsymbool een verticale lijn tekent, dan ziet men dat in de ene waarde ook de andere
aanwezig is.

De twee stippen geven aan dat het ene het begin van het ander
is, dat yang het begin is van yin en yin het begin van yang.

De lijn die de ‘scheiding’ tussen yin en yang aangeeft, wordt niet als een rechte verticale lijnTCM Traditional Chinese Medicine
getekend. Het is een ‘S’ waarmee wordt aangeduid dat een en ander een dynamisch proces is.
Het suggereert de beweging en toont dat yang en Yin ook de onbalans in verschillende
richtingen representeren: op en neer, links en rechts, voor en achter. En dus ook bij de
eigenschappen vol en leeg, hard en zacht enz.

Je kan dus stellen, dat yin en yang de te onderscheiden delen van de Tao zijn, die elkaar
veroorzaken en in stand houden.
Hoewel yin staat voor vrouwelijkheid en yang voor mannelijkheid komen in het lichaam van
beide seksen beide elementen voor. Dit wil niet zeggen dat iedereen precies voor 50% uit yin
moet bestaan en voor 50% uit yang.

Elke persoon heeft een unieke eigen verhouding van yin
en yang, dat door het leven verstoord kan raken.

Een verstoring van de balans in de yin-yangverhouding kan ziekte veroorzaken, maar ook nieuwe inzichten/mogelijkheden. Verstoringen
zijn feitelijk geen verstoringen; het is de beweging waarin het leven / de tao zich manifesteert.
Op het moment dat deze beweging niet in overeenstemming is met dat wat mogelijk of
gewenst is, kan degene die het betreft spreken over een ontregeling/zieke/nieuwe
mogelijkheden.

Acupressuur:

Westerse verklaring: Prikkeling van het somatische en autonome zenuwstelsel welke
remming van overmatige zenuwprikkeling geeft.
Oosterse verklaring: de aan en afvoer van energie Qi wordt bevorderd waardoor harmonisatie
van de Qi ontstaat.

Meer weten over acupressuur? Klik hier