cursus medical taping

Naar aanleiding van de cursus medical taping.
Deze cursus was ook weer super interessant!
Ik vind het sowieso een aanvulling op de therapeutische massage bij rugklachten.

Libby